Tippi Benjamine Okanti Degré Grew Up on the Plains of Namibia